glt固废危废---废弃物生产处置管理
PC网站、移动网站、微信网站、APP,四网合一

废弃物生产处置管理应用领域及应用节点:

                               自由项BOM

                       自由项管理:支持按照相同的废料不同的客户建立不同的处置BOM

                       生产计划

                       采购计划

                       委外计划

                       仓库现存量及可用量

                       支持各种方式排产

                        


欲了解更多信息:
info@gltsys.com
400-172-6006